English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Cilt:9 Sayı:4

Makaleler
 • 1. Gemideki Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Ünitesinde Deniz Suyu Sıcaklığının Soğutma Performansına Etkisinin Eksergoekonomi Metoduyla Analizi

  Cihan NACAK , Betül SARAC , Teoman AYHAN
 • 2. Development of Small Hydroelectric Power Plant Maintenance Costs using Chaos Embedded Adaptive Particle Swarm Optimization

  Soner ÇELİKDEMİR , Mahmut Temel ÖZDEMİR
 • 3. Volatile Organic Compounds, Total Phenolic Content, Color, and Heating Uniformity of Lemon Peel as Affected by Rotational Speed of Turntable During Microwave Drying

  Işıl BARUTÇU MAZI , Sevilay SAN
 • 4. Kepler Light Curve Modeling of KIC 9788457

  Fahri ALİÇAVUŞ
 • 5. Prioritization of Negative Carbon Strategies in the Cargo Industry with the SWARA

  WASPAS Method

  Emel YONTAR , Onur DERSE
 • 6. Kidney Segmentation with LinkNetB7

  Cihan AKYEL
 • 7. Investigation of Some Real Estate Valuation Problems in Turkey

  Varol KOÇ
 • 8. Seasonal changes in the fatty acid profile of Cystoseira crinita Duby, 1830, distributed on the Sinop Peninsula Coast of the Black Sea

  Ali KARAÇUHA , Gökhan YILDIZ , Melek ERSOY KARAÇUHA
 • 9. Detection and Validation of A2 Milk Suitable for Consumers Having Milk Intolerance by ELISA Method

  Mediha Esra YAYLA
 • 10. Kent Parklarının Değerlendirilmesinde Biyofilik Tasarım Yaklaşımı: Ordu Örneği

  Ömer ATABEYOĞLU
 • 11. Determination of Protein Amount in Nanosized Synthetic Liposomes by Surface Effect Raman Spectroscopy (SERS)

  Şeyma PARLATAN
 • 12. Investigation of Chlorophyll Mutations in Gamma Irradiated Naked Barley Genotypes

  Namuk ERGÜN , Güray AKDOGAN , Saime İKİNCİKARAKAYA
 • 13. Analysis of Acoustic Signals of Footsteps from the Piezoelectric Sensor

  Bilge Çiğdem ÇİFTÇİ , Gamze KAYA , Mustafa KURT
 • 14. Anti-aging effect of TMQ on EPDM for Various Cure Systems

  Şehriban ÖNCEL , Gürcan GÜL , Mahir Burak EFE , Hakan ERDOĞAN , Bağdagül KARAAĞAÇ
 • 15. Gıda Sektöründe Çalışanların Salgın Hastalık Farkındalıkları: Çanakkale İli Örneği

  Orkun DALYAN , Erdal CANPOLAT , Ömer Faruk ÖZTÜRK , Mehmet PİŞKİN
 • 16. Çanakkale Kent Merkezi Kamusal Açık Alanlarının Kadın Kullanımı Açısından İrdelenmesi

  Füsün ERDURAN NEMUTLU , Sena AKSOY , Nurana NURULLAYEVA , Zeynep Pelin MORGÜL
 • 17. Atık Karbon Keçenin Pirol ile Polimerizasyonu ve Katot Olarak Kullanılabilirliği

  Mesut SEZER , Melike İŞGÖREN , Sevil VELİ , Anatoli DİMOGLO
 • 18. The Effect of the Increasing Doses of Vermicompost Applications to Soil on Some Nutrient Concentrations in Olive (Olea europaea L.) Leaves

  Ali SÜMER
 • 19. Position Control Using Trajectory Tracking and State Estimation of a Quad-rotor

  Muharrem MERCİMEK
 • 20. Yapı Bilgi Modellemesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegrasyonu için IFC’den CityGML ve CityJSON Veri Formatlarına Dönüşümün İncelenmesi

  Özlem KORKMAZ , Melih BAŞARANER