English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Ithenticate

Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen makaleler 05.10.2017 tarihinden itibaren benzerlik kontrol programı olan Ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması veya akademik kurallara uygun alıntı yapılmaması halinde gönderi reddedilir. Mart 2020 tarihi itibariyle gönderilen makaleler için kaynakçalar hariç %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir. Benzerlik oranı çok düşük olsa bile (<%1) içeriğin akademik etik kurallarına uygun olması yazarların sorumluluğundadır.