English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Editörler

 

 

 

Editörler
 • Doç. Dr. Filiz UĞUR NİGİZ
  Editör
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayça AYDOĞDU EMİR
  Editör Yardımcısı
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Melis ULU DOĞRU
  Alan Editörü
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Necati KAYA
  Alan Editörü
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Gülçin ÖZCAN ATEŞ
  Alan Editörü
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Dr. Şebnem Önder
  Alan Editörü
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi