English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Yazarlar İçin Bilgilendirme

Makaleler mümkün olduğunca yalın bir dille yazılmış olmalı. Tüm gönderiler MS Word olarak hazırlanmalıdır. Gönderilen eserlerin içeriği ve aşağıdaki yazılım kurallarına uygun olup olmadıkları, editörce belirlenen konu ile ilgili hakemler tarafından kontrol edilir. Önerilen düzeltmeler yapılmış veya karşı görüşleri editör tarafından onaylanmış yazılar yayına kabul edilir. Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar, yazarlara geri gönderilecektir. Dergiye gönderilen makalelerin içerikleri özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Değerlendirmeye sunulacak makalelerin bir başka dergiye gönderilmediği veya basılmadığı ön yazı ile mutlaka belirtilmelidir. Dergimizde makale gönderim aşamasında uluslararası kabuller gereği "ORCID Numarası" kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. 

2021 Ocak ayından itibaren İngilizce yayınlara (%70 oranında) öncelik verilecektir. 

İngilizce makale yazım şablonu (word) için 

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/20509

Türkçe makale yazım şablonu (word) için 

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/20508