English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Duyurular

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi'nin yeni sayısı (Cilt:5 Sayı:2) yayımlanmıştır.

 Dergiye, https://dergipark.org.tr/tr/pub/comufbed/issue/50563 bağlantısından ulaşabilirsiniz. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (e-ISSN:2459-1580), 2018 yılından itibaren ULAKBİM TR Dizin dergi listesinde taranmaya başlayan, uluslararası, açık erişim bir dergidir. Dergimiz, Ocak 2020 itibariyle uluslararası indekslere başvuru sürecine gireceğinden, İngilizce yayınlar öncelikli olarak beklenmektedir.