English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Cilt:7 Sayı:3

Makaleler
 • Hipoksi ve Kanser

  Sümeyye Aydogan Türkoğlu , Fatma Poyrazlı , Derya Okuyan , Feray Köçkar
 • Mısırda Toplam Fenolik ve Antosiyanin İçeriğinin Belirlenmesi için Geliştirilmiş NIRS (Yakın Kızıl Ötesi Spektroskopisi) Kalibrasyon Modelleri Üzerine Kemometrik Yöntemlerin Etkisi

  Mehmet Şerment , Fatih Kahriman
 • Characterization of Asbestos in Ambient Air During Refractory Material Production from Magnesite Ore

  Mehmet Ali Kucuker
 • Gelibolu Yarımadası Savaş Arkeojeofiziği Çalışmaları: Şahindere Şehitliği ve Lone Pine Anıtı Örnek Bölgeleri

  Cahit Çağlar Yalçıner , Yunus Can Kurban , Erdem Gündoğdu , Mehmet Ali Yücel
 • Kavak Çayı (Gelibolu, Çanakkale ) Mollusca Faunası ve Bazı Su Kalitesi Özelliklerinin Belirlenmesi

  Demet Bal , Deniz Anıl Odabaşı , Aytuğ Zilifli
 • Morphometric and Morphotectonic characteristics of Sürgü and Çardak Faults (East Anatolian Fault Zone)

  Musa Balkaya , Süha Özden , H. Serdar Akyüz
 • COMPARATIVE RETROTRANSPOSON ANALYSIS in WHEAT

  Seray Altıntaş , Bekir Ahmet Ilgar , Elif Karlık
 • Boundary Extraction Based on Dual Stream Deep Learning Model in High Resolution Remote Sensing Images

  Özgün Akçay , Ahmet Cumhur Kınacı , Emin Özgür Avşar , Umut Aydar
 • Assessment of Quality and Aroma Characteristics of Kefir Produced by Using Grain and Lyophilized Culture

  İrem Şen Dağ , Buket Aydeniz Güneşer , Yonca Karagül Yüceer
 • Effect of Vitamin C on Cadmium Depending Growth and Vitamin C Contents of Citrobacter Freundii

  Muhammad Salihu Ibrahim , Meltem Çakmak , Dursun Özer , Fikret Karatas , Sinan Saydam
 • CM SAF Oransal Bulut Kapalılığı (CFC) Verisinin Başarımı ve Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Yerleşkesi için Analizi

  Kazım KABA , Cahit YEŞİLYAPRAK
 • Edirne İlinde Yetişen Dut Ağacı Yapraklarının Antioksidan ve Antidiya-betik Aktivitesi Üzerine Bir Çalışma

  Şebnem Selen İşbilir , Ecren Çelik