English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Cilt:9 Sayı:2

Makaleler
 • 1. Askeri Açıdan Denk Olmayan İki Ülke Savaşının Oyun Teorisi ile Modellenmesi

  Murat ÖZKAYA , Ahmet BAKKALOĞLU
 • 2. Stewart’s Theorem and Median Property in the Galilean Plane

  Abdulaziz AÇIKGÖZ , Nilgün SÖNMEZ
 • 3. Xception ile Histopatolojik Görüntülerden Oral Kanser Teşhisi

  Cihan AKYEL
 • 4. Mikrobiyal Yakıt Hücresinde Nişasta İçerikli Atığın Oksidasyonu ile Elektrik Üretimi

  Elif DURNA PİŞKİN , Nevim GENÇ
 • 5. Determination of Calliphoridae (Insecta: Diptera) Succession on Pig Carcasses in Central Anatolia, Turkey

  Ferhat ALTUNSOY , Cenk ÖNSOY
 • 6. Mathematical Analyses of the Upper and Lower Possibilistic Mean – Variance Models and Their Extensions to Multiple Scenarios

  Furkan GÖKTAŞ
 • 7. Production of B4C Reinforced Composite Materials and Investigation of Their Bending Strength

  Halit DOĞAN , Yılmaz MUTLU
 • 8. Cybersecurity Technology Foresight: 2040 Scenarios for Turkey

  Hasan ÇİFCİ , Serhat ÇAKIR
 • 9. Effect of Different Parameter Values for Pre-processing of Using Mammography Images

  Hanife AVCI , Jale KARAKAYA
 • 10. Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi İkinci Arıtma Çıkış Suyundan Nanofiltrasyon Prosesi İle Su Geri Kazanımı

  Esra Can DOĞAN , Ali Oğuzhan NARCI , Aynur YAŞAR , Eylem TOPKAYA , Ayla ARSLAN , Sevil VELİ
 • 11. İki Elektronlu Atomik Sistemler için Baş kuantum Sayısı Kesir Değerli Bessel Tipli Orbitaller

  Meral COŞKUN , Murat ERTÜRK
 • 12. Quantitative Determination of Surface Morphology of Red Blood Cell

  Özlem KOCAHAN YILMAZ
 • 13. Analysis of Spatial Distribution of Climatic Comfort Conditions in Diyarbakır City

  Savaş ÇAĞLAK , Murat TÜRKEŞ
 • 14. Vanadium Oxide Based Electrochromic Energy Storage Devices via Facile Thin Film Preparation

  Asuman TUNA , Sermet KOYUNCU
 • 15. Güvenlik Kültürü Boyutlarının Güvenli Davranış Algıları Üzerine Etkilerinin İlaç Sanayinde Bir Araştırması

  Sibel KAYAOĞLU , Necla DALBAY
 • 16. Göçmen ve Sığınmacıların Transit Bölge Konumundaki Çanakkale’de Çevresel Yaşam Koşullarının Araştırılması

  Tuğçe DEMİRYÜREK , Sibel MENTEŞE
 • 17. Possibility of using quinoa (Chenopodium quinoa) as an alternative energy source in the goldfish (Carassius auratus auratus) diet

  Taşkın DEĞİRMENCİOĞLU
 • 18. 2-, 3-, 4-Bromo Azaflavanonların Amino Kalkonlardan Katı Faz Ortamında Mikrodalga Destekli Sentezi, Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitelerinin Tayini

  Tayyibe Beyza YÜCEL , Seda FANDAKLI , İsmail DEMİ̇R , Nurettin YAYLI
 • 19. Soma Linyit Kömürü, Külü Azaltılmış Soma Linyit Kömürü ve Kömür Karışımlarından Aktif Karbon Üretimi ve Karakterizasyonu

  Tuğba ÇELİKEL
 • 20. Evaluation of Proteins Released to Medium in Yeast-Bacteria Co-culture System

  Ayşegül YANIK , Çağatay TARHAN