English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Cilt:8 Sayı:2

Makaleler
 • 1. Pil Benzeri Isıl Koşullara Sahip bir Silindirin Faz Değiştiren Malzeme ile Soğutulmasının Deneysel İncelenmesi

  Satılmış TEKİN , Göker TÜRKAKAR
 • 2. Rüzgâr Yapısı Gösteren Kuazarların Fotometrik İncelenmesi – I: Parlaklık Değişim Genliği ve Fiziksel Parametreler Arasındaki İlişkiler

  Nurten FİLİZ AK , Ömür SAYILI
 • 3. Marmara Bölgesi Kabak Üretim Alanlarında Tobacco Mosaic Virus İzolatlarının Yaygınlığı ve Moleküler Karakterizasyonu

  Ali KARANFİL
 • 4. Process Improvement for Error Records in a Financial Institution with the Analysis of Simulation on Using Value Stream Mapping

  İbrahim YEL , Orhan ENGİN
 • 5. First Report on Bioaccessibility, Antioxidant Activity and Total Phenolic Compounds From Stachys thirkei C.Koch Using A Simulated In Vitro Digestion System

  Emine AYDIN , Pınar GÖÇ RASGELE , Gorkem DULGER
 • 6. Makine Öğrenme Algoritmaları ile PM10 Konsantrasyon Tahmini

  Kahraman OĞUZ , Muhammet Ali PEKİN
 • 7. Approximate solutions of the Fourth-Order Eigenvalue Problem

  Derya ARSLAN
 • 8. Learning From High-Cardinality Categorical Features in Deep Neural Networks

  Mustafa Murat ARAT
 • 9. Orbital Period Changes of Selected Two Semi-Deteached Binaries

  Muhammed Faruk YILDIRIM
 • 10. Balıkesir şehir merkezinde hava kirliliği seviyelerinin zamansal ve mekansal analizleri

  İhsan ÇILDIR , Atilla MUTLU
 • 11. The anatomical properties of Salvia section (Lamiaceae) in central district of Mardin (Turkey) and their taxonomic implications

  Murat KILIÇ , Fatma MUNGAN KILIÇ
 • 12. Analyzing The Encountered Problems and Possible Solutions of Converting Relational Databases to Graph Databases

  Ramazan ALTIN , A. Cumhur KINACI
 • 13. Beklemesiz Akış Tipi Çizelgeleme Problemlerinin Analizi ve Hibrit Dağınık Arama Yöntemi ile Çözümü

  Ramazan BAŞAR , Orhan ENGİN
 • 14. Sensory Precipitation Forecast Using Artificial Neural Networks and Decision Trees

  Hakkı Fırat ALTINBİLEK , Hakan NAR , Sefa AKSU , Ünal KIZIL
 • 15. Sulu Çözeltilerden Nikel(II) İyonlarının Uzaklaştırılmasında Portakal Kabuğu Atığının Kullanılması: Denge, Kinetik Ve Termodinamik Çalışmalar

  Yalçın ALTUNKAYNAK