English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Cilt:8 Sayı:1

Makaleler
 • 1. Molibden Uygulamasının Sakız Fasulyesinin (Cyamopsis tetragonoloba L.) Farklı Organlarında Bazı Besin Elementleri Miktarına Etkisi

  Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU , Yakup ÇIKILI , Cafer TÜRKMEN , Mevlüt AKÇURA
 • 2. Classification of Invoice Images by Using Convolutional Neural Networks

  Ömer ARSLAN , Sait Ali UYMAZ
 • 3. Ülkemiz Lettuce Mosaic Virus İzolatının Tüm Genom Analizi

  Aysun HELVACI , Savaş KORKMAZ
 • 4. Developing Financial Forecast Modeling With Deep Learning On Silver

  Ons Parity

  Adem ÜNTEZ , Mümtaz İPEK
 • 5. A Stable and High Accurate Numerical Simulator for Convection-Diffusion Equation

  Osman ÜNAL
 • 6. Determination of Appropriate Thresholding Method in Segmentation Stage in Detecting Breast Cancer Cells

  Cihat Ediz AKBABA , Adem POLAT
 • 7. Calculation Of Gruneisen Parameter, Compressibility, And Bulk Modulus as Functions Of Pressure In (C6H5CH2NH3)2 PBI4

  Arzu KURT
 • 8. Growth and Feeding Ecology of a Small-Bodied Freshwater Fish Species Petroleuciscus borysthenicus (Kessler, 1859) in an Artificial Water Body of an Island Ecosystem (Gökçeada, Turkey)

  Sevan AĞDAMAR , Gülşah SAÇ
 • 9. Tedarik Zinciri Risk Yönetiminde Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Süreç Bazlı Hata Türleri Analizi

  Pelin POYRAZ , Fuat ŞİMŞİR
 • 10. Farklı Olgunluklarda Tüketilen Sakız Enginarının (Cynara Scolymus L.) Biyoaktif Bileşenlerinin İncelenmesİ

  Seda KAYAHAN , Didem SALOGLU DERTLİ
 • 11. Türetim ile Z_(2^s )+uZ_(2^s ) Halkası Üzerinde Aykırı Devirli Kodlar

  Basri ÇALIŞKAN
 • 12. Uzaktan Eğitim ile Örgün Eğitimin Karbon Ayak İzine Etkilerinin Karşılaştırılması

  Gül Nihal GÜĞÜL , Nihal KILINÇ