English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Cilt:7 Sayı:4

Makaleler
 • 1. Investigation the Services Provided to Disabled in Çanakkale

  Leyla YEŞİLÇİNAR , Orkun DALYAN , Mehmet PİŞKİN
 • 2. Yedi Akdeniz Lamiaceae Türünün Duman ve Duman Kökenli Bileşiklere Olan Çimlenme Tepkisi

  Şükrü Serter ÇATAV , Kenan AKBAŞ
 • 3. Covid-19 Detection from Chest X-Ray Images and Hybrid Model Recommendation with Convolutional Neural Networks

  Hacer KARACAN , Furkan ERYILMAZ
 • 4. Macar fiği (Vicia pannonica Crantz) Tohumlarının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

  Zeynep DUMANOĞLU , Erdal ÇAÇAN , Kağan KÖKTEN
 • 5. Late Cenozoic Stress State in Gulf of Güllük and Surroundings, SW Anatolia

  Erdem GÜNDOĞDU , Alper DEMİRCİ , Suha OZDEN
 • 6. Heavy Oil Residue Upgrading With Iron Based Catalysts Under High Hydrogen Pressure

  Savaş GÜRDAL , Solmaz AKMAZ
 • 7. A maturity model for assessing sustainable project management knowledge areas: A case study within a logistics firm

  Elifcan GÖÇMEN
 • 8. Evaluation of The Use R450A as an Alternative to R134a in Low and Medium Temperature Heat Pump Systems: 4-E (Energy, Exergy, Environmental and Enviro-Economic) Analysis

  Ragıp YILDIRIM
 • 9. Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)’nın Yumurta Üretiminde Farklı Besinlerin Karşılaştırılması

  Asude TÜRKOĞLU , Ali ÖZPINAR
 • 10. The effects of traps hung in different places in the cherry orchard on the capture and flower damage of Tropinota (Epicometis) hirta (Poda, 1761) (Coleoptera: Cetoniidae)

  Veli ÇELİK , Bülent YAŞAR
 • 11. Edirne İli Özelinde 2019 ve 2007 Türk Deprem Yönetmeliklerine Göre Yatay Tasarım İvme Spektrumlarının Değişiminin İncelenmesi

  Burak ÖZŞAHİN
 • 12. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güvenlik İkliminin Belirlenmesinde Kadercilik Algısının Rolü: Kimya Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

  Gülizar HOŞTEN , Necla DALBAY