English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Cilt:7 Sayı:2

Makaleler
 • Comprehensive Analysis of Alpha-Parametric Set for the Calculation of Intersection Lengths of Radiological Ray Path in Siddon's Algorithm Used in 3D Image Reconstruction

  Adem POLAT
 • Yönlendirme Tasarımının Disiplinlerarası Özelliklerinin Belirlenmesi ve İncelenmesi: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Küçükyalı Kampüsü Örneği

  Mehmet Sinan YUM
 • Formula Student Race Car Chassis Design and Analysis

  Yiğit Alp OYMAK , Erol FEYZULLAHOĞLU
 • Bazı Balık Türlerinde İz ve Toksik Metal Düzeylerinin Belirlenmesi ve İnsan Sağlığı Riskinin Değerlendirilmesi

  Harun ÇİFTÇİ , Çiğdem ER ÇALIŞKAN , Kübra ÖZTÜRK
 • Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Şlam Kömürlerinin Spiral ile Zenginleştirilebilirliğine Tane Boyutunun Etkisi

  Ali UÇAR , Sevgi KARACA , Nezahat EDİZ , Oktay ŞAHBAZ , İsmail Göktay EDİZ
 • Sünek Betonarme Perde Duvarların Şekil değiştirme Esaslı Hasar Sınırları

  Saeid FOROUGHİ , Bahadır YÜKSEL
 • Using Granular Waste Tire as a Factor to Increase Shear Strength of Cohesionless Soils

  Koray AKTÜRK , Öznur KARACA
 • Lipid Productivity of Marine Microalgae Dunaliella tertiolecta in Marmara Seawater and Johnson’s Media with Different Salinities and Evaluation as A Raw Material Source for Biofuel Production

  Togayhan KUTLUK
 • Assessment of habitat quality using macroinvertebrates and water quality parameters of a clay quarry wetland

  Serpil ODABAŞI
 • Investigation and Comparison of Some Laboratories in Terms of Occupational Health and Safety by ELMERI Observation Method

  Orkun DALYAN , Nuray ÖZKAYA , Mehmet PİŞKİN , Ömer Faruk ÖZTÜRK
 • Study on Okra (Abelmoschus esculentus L.) Response to Salt Stress Environment under Kabul Climatic Conditions, Afghanistan

  Abdul Walid SALİK , Zafer COŞKUN , Mohammad Zaman AMİNİ