English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Cilt:6 Sayı:2

Makaleler
 • Maksimum Entropi Modelleme Kullanarak Avrupa Yer Sincabı'nın İki Soyhattı Arasındaki İklim Tercihinin Tahmini

  Estimation of the Climate Preference Between Two Lineages of Europe-an Ground Squirrel Using Maximum Entropy Modeling

  Sadık DEMİRTAŞ
 • Yakıt Tankları İçin Bir Stok Yönetimi ve Sızıntı Tespit Sistemi

  A Wet-Stock Management and Leak Detection System for Fuel Tanks

  Ayşe Nur DALMAN , Murat Oluş ÖZBEK
 • Farklı Marinasyon Formülasyonları ile Hazırlanmış Hindi Göğüs Etlerinin Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özellikleri

  Sinem AKYÜZ , Onur GÜNEŞER , Buşra Nur ESEN
 • Origanum onites ve Ocimum basilicum’un blaCTX-M Pozitif Enterobacteriaceae Üzerine Antimikrobiyal Etkisi

  Seda ÖZDİKMENLİ TEPELİ
 • Deniz Ekosisteminde Bakteriyel Roller; Türkiye Denizleri Örneği

  Gülşen ALTUĞ , Mine ÇARDAK , Pelin ÇİFTÇİ , Sevan GÜRÜN , Samet KALKAN
 • Sızma Zeytinyağı Fenoliklerinin İnsan Periferik Kan Mononükleer Hücrelerinde Oksidatif Mitokondriyal ve Nükleer DNA Hasarına Karşı Etkisi

  Özlem EROL TINAZTEPE
 • Betonların Elastik Modül Hesabında Poisson Oranının Önemi

  Dr. Nevbahar EKİN
 • Çanakkale Boğazı, Özbek Denizel Sekisi Oluşum Yaşı için ESR Tekniği ile bir Ön Değerlendirme

  Tolga KOMUT , Sevinç KAPAN
 • O-C Analysis of Algol-type Eclipsing Binary UU And

  Arş. Gör. Oğuz ÖZTÜRK
 • Ekmeklik Buğdayda Saman Malçının Fotosentezle İlişkili Bazı Tarımsal Özelliklere ve Verime Etkisi

  Yüksek Lisans Muhammed Alim YILMAZ , Prof. Dr. Aydın AKKAYA
 • Termal Turizm Yapıları Özelinde Mimari Kimlik Analizi ve Etkileşim Şemasının Oluşturulması: Pamukkale – Karahayıt Örneği

  Ayten Begüm AKÖZ ÇEVRİMLİ , Şefika Gülin BEYHAN
 • Influence of A Novel Catalysis on The Pyrolysis Yields Obtained by Two Different Reactors

  Mert KILINÇEL , Ethem TOKLU , Fikret POLAT
 • Reduction Behavior of Olanzapine and Its Differential Pulse Voltammetric Determination in Human Urine and Pharmaceuticals

  Dr. Öğr. Üyesi Sultan YAĞMUR
 • Identification of Leverage Points in Principal Component Regression and r-k Class Estimators with AR(1) Error Structure

  Dr. Öğr. Üyesi Tuğba SÖKÜT
 • Monte Carlo Simulation of the Gamma-Ray Transmissions for the newly Designed Shielding Blocks used in Radiotherapy

  Nuray YAVUZKANAT , Hazal Burcu SARAÇ KÜREM
 • Sındırgı Fayı ve Düvertepe Fay Zonu Yakın Civarının Kinematik ve Sismotektonik Özellikleri: Batı Anadolu (Türkiye)

  Erdem GÜNDOĞDU , Suha OZDEN , Tolga BEKLER