English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Cilt:6 Sayı:1

Makaleler
 • Observing the Water Quality in the Vicinity of Green Ports Located in the Marmara Sea, Turkey

  Dr. Öğr. Üyesi Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR
 • Comparison of Maximum Power Point Tracking Techniques on Photovoltaic Panels

  Dr. Öğr. Üyesi Evren İŞEN , Akif ŞENGÜL
 • A Comparative Study of Three Brassicaceae Vegetables Grown in Canakkale: Determination of Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Pulp and Juice Samples of Radish (Raphanus sativus L.), Cabbage (Brassica oleracea L. var capitata L) and Cauliflower (Brassica oleracea L.)

  Ferah CÖMERT ÖNDER , Nuriye DOĞRULAR , Ecem GÜZDÜZALP , Sedef BARLAK , Mehmet AY
 • Çanakkale İlinde Leek yellow stripe virus Enfeksiyonunun Güncel Durumu ve İki farklı Gen Bölgesine Göre Kısmi Moleküler Karakterizasyonu

  Merve SARI , Ali KARANFİL , Prof. Dr. Savaş KORKMAZ
 • Sol-jel Yöntemi ile Kaplanan Nb2O5 İnce Filmlerin Karakterizasyonu

  Tuğçe ATAŞER
 • Benzimidazol-Oksadiazol Türevlerinin Sentezi ve Candida Türleri Üzerindeki Etkileri

  Ulviye ACAR ÇEVİK , Derya OSMANİYE , Begüm Nurpelin SAĞLIK
 • Optoelektronik Uygulamalar için Nb+5 Katkılı Çinko Borat Camların Sentezi ve Optik, Termal ve Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi

  Gökhan KILIÇ , U. Gökhan İŞSEVER
 • Manisa İli’nde Çiftçilerin Tarım İlaçları Kullanımı Konusundaki Bilinç Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması

  Mehmet ERDİL , Osman TİRYAKİ
 • Eksik Hidrolojik Verilerin Simbiyotik Organizmalar Arama Algoritması ile Tahmini

  Kemal SAPLIOĞLU , Tülay Suğra KÜÇÜKERDEM ÖZTÜRK , Fatih Ahmet ŞENEL
 • Epifragma Mineral Bileşiminin ve Oluşum Sürecinin Dört Kara Salyangozu Türünde (Mollusca: Gastropoda: Helicidae) İncelenmesi

  Hülya ŞEREFLİŞAN
 • Sıvı Sintilasyon Spektrometrik Yöntemle İçme Sularında Trityum Anali-zi ve Belirsizlik Bütçesinin Hazırlanması

  Nazife ASLAN
 • Temizlik Çalışanlarının Çalışma Duruş Pozisyonlarının REBA Yöntemi ile Ergonomik Açıdan İncelenmesi

  Müge ENSARİ ÖZAY , Gülçin ÖZCAN
 • İşyerlerinde Ramak Kala Bildirimlerinin İş Kazalarına Etkisi ve İnşaat Sektöründe Uygulama

  Orkun DALYAN , Mehmet PİŞKİN
 • Sürdürülebilir Afet Lojistiğine Yönelik İdeal Afet Depo Yeri Seçimi: Giresun İli Örneği

  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERGÜN , Selçuk KORUCUK , Salih MEMİŞ
 • Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Kabuk Hızı Değişimlerinin Yoğun Sismik Dizilim ile İncelenmesi

  Dr. Ahu KOMEC MUTLU , Dr. Musavver Didem CAMBAZ
 • Interactions of Native and Denatured Whey Proteins with Caseins and Polysaccharides

  Alev Emine İNCE COŞKUN , Semih ÖTLEŞ