English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Cilt:5 Sayı:1

Makaleler
 • Jeotermal Akışkanın Hidrokimyasal Karakterizasyonunun Belirlenmesi: Simav (Kütahya) Örneği

  Mine Çardak , Deniz Şanlıyüksel Yücel , Mustafa Ay , Tuğba Söküt Acar , Özlem Erol Tınaztepe
 • Damla ve Toprak Altı Damla Sulamanın Mısır Verimi Üzerine Etkisi

  Aslı Demirok , Gökhan İsmail Tuylu
 • Sıfır Değerlikli Mangan ve Ultrases ile Nitratın Denitrifikasyonu

  Burcu İLERİ , Özge TERZİOĞLU , Yasemin ÇİÇİ
 • Application of Landsat 8 Satellite Image – NDVI Time Series for Crop Phenology Mapping: Case Study Balkh and Jawzjan Regions of Afghanistan

  Abdul Walid Salik , Ersin Karacabey
 • Kentsel Kimlik Bileşenlerinin Kent Kullanıcıları Tarafından Belirlenmesi: Örnek Kent Çanakkale

  Elif Sağlık , Abdullah Kelkit
 • Bazı Nar Çeşitlerinde Farklı Çiçek Tiplerinin Çiçek Tozu Çimlenme Gücünün Belirlenmesi

  Meryem Gülce Aytan , Hakan Engin
 • Mısır Ununda Karotenoid Analizi İçin Farklı Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması

  Cem Egesel , Oğuz Ordu
 • Çivi İmalatı Yapan Bir İşletmede Gürültü Analizi

  ERGUN Ateş , Ebru Arabacıoğlu
 • Spool İmalat Süreci Optimizasyonu

  Bige Küçükefe
 • Rüzgar Enerjisinin Önemli Geçiş Yerlerinden Olan Çanakkale Bölgesindeki Bazı Rüzgar Enerji Santralleri için Kapasite Faktörü İncelemesi

  Halil Gençel , İsmail Tarhan
 • Sürekli Değişken Modele Dayalı Gözetimli Kuantum Makine Öğrenmesi ile Kişilerin Satın Alma Davranışlarının Tespitinin Simulasyonu

  Ömer Eryılmaz , İhsan Yılmaz
 • Afganistan’ın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Teorik Potansiyelleri ve Kullanım Kapasiteleri

  Abdul Maroof Shirzad , İsmail Tarhan