English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Cilt:4 Sayı:2

Makaleler
 • Riemannian Curvature of a Sliced Contact Metric Manifold

  Mehmet Gümüş , Çetin Camcı
 • 4-Nitrofenol ile Boyar Madde Çözelti Karışımlarını Aynı Anda İndirgeme ve Bozundurma Reaksiyonları için Poli(4-Vinil Piridin)-Co İyonik Sıvı Kriyojel Kompozit Katalizörü

  Sahin Demirci , Sema Yıldız , Nurettin Sahiner
 • Elmalarda Chlorpyrifos’un QuEChERS Analiz Yöntemi ile Metot Validasyonu

  Ahmet Durmaz , Osman Tiryaki
 • Bayramiç Beyazı Nektarin Çeşidinde Farklı Uygulamaların Depolama ve Pazarlama Kalitesine Etkileri

  Kenan Kaynaş , Nihal Kesmen
 • Ekolojik Özellikleri İyileştirilmiş Boya Egalizatörünün Deri Boyama Prosesi Üzerine Etkisi

  Ali Yorgancıoğlu , Ersin Önem , Bahri Başaran
 • İkili PolSAR Görüntülerinin Çok Zamanlı Ayrışma ve Kontrolsüz Sınıflandırma Analizi

  Emine Açıksarı , Özgün Akçay
 • Çanakkale Civarından Toplanan Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) (Amphibia: Urodela) Örneklerinde Mikronukleus Analizi ve Nuklear Anomaliler*

  Bircan Taşcı , Cemal Varol Tok
 • Yara Kaplama Malzemesi olarak Kollajen Esaslı Hidrojel Filmleri

  Mehtap Sahiner , Selin Sagbas , Abdullah Turan , Hüseyin Erdugan , Nurettin Sahiner
 • Kesir Dereceli PID Kontrolör İle Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Harmonik Analizi

  Alparslan Tüfekçi , Onur Özdal Mengi
 • Farklı Kalsiyum Dozları ve Azotlu Gübrelerin Domateste Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkisi

  Caner Gelmez , Nuray Mücellâ Müftüoğlu
 • Farklı Su Stresi Düzeylerinde Yer Tabanlı Spektral Ölçümler ile Tatlı Mısırın Verim Tahmini

  Gökhan Çamoğlu , Şerafettin Aşık , Levent Genç
 • Kompleks Etken Madde Oranına Bağlı Olarak ZnFe2O4 Filmlerin İncelenmesi

  Fatma Sarf , Emin Yakar
 • Geleceğin Teknolojisi Yenilenebilir Enerji Sistemlerine Geçişte Çanakkale Yöresi Elektrik Şebekelerinin Mevcut Durumu ve Optimizasyonu

  Yıldıray Özgören , Sermet KOYUNCU
 • Gıda Güvenliği Konusunda Tüketici Davranışlarının Belirlenmesi: Samsun İli Kentsel Alan Örneği

  Gamze Aydın Eryılmaz , Osman Kılıç , Uğur Başer
 • İyotça Zengin Yüzey ve Yeraltı Sularının Oluşum Mekanizmaları ve Petrol ve Doğalgaz Yatakları ile İlişkileri

  Adil Özdemir