English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Cilt: 4 Sayı: 1

Makaleler
 • Preliminary Observations and Assessment of Çanakkale-Ayvacık Earthquake Activity

  Tolga Bekler , Alper Demirci
 • Karmaşık Hastalıkların Teşhisinde Veri Madenciliği Yöntemlerinin Başarım Karşılaştırması

  Sait Can Yücebaş
 • Domates Fidelerinin Kalsiyum Sülfat ve Kalsiyum Hidroksit Katılan Ortamda Yetiştirilmesinin Çiçek Burnu Çürüklüğü Üzerine Etkisi

  Necati Daldal , Nuray Mücella Müftüoğlu
 • Özbek Ovası (Çanakkale) Tarım Topraklarında Ağır Metal Mobilitesinin Bir Ardışık Ekstraksiyon Yöntemiyle Değerlendirilmesi

  Mehmet İşler , Ali Sungur , Mustafa Soylak
 • Değişik Boyalar Yüklenmiş p(AMPS) Hidrojellerinin Optik Özelliklerinin ve Elektriksel İletkenliklerinin İncelenmesi

  Şahin Demirci , Nurettin Şahiner , Kıvanç Sel
 • Yaw ve Pitch Kontrollü Dişli Kutusuz 5kW Rüzgâr Türbini Üretilmesi Ve Verimliliği

  Muzaffer Yücel , Serhat Özder
 • Isıl İşlem Uygulamasının Dehidre Patates ve Patates Ununun Fizikokimyasal ve Fonksiyonel Özellikleri Üzerine Etkisi

  Burak Alptuğ Nazlım , Necati Barış Tuncel
 • Karbon Nanotüp Takviyeli Alüminyum Matriksli AlMg

  KNT Kompozitlerinin Mekanik Davranışlarının İncelenmesi

  İsmail Topcu