English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Cilt: 3 Sayı: 2

Makaleler
 • Üç Noktalı Eğilme Altındaki Betonarme Kirişlerde Karbon Lifli Polimerin Etkin ve Ekonomik Kullanımı

  H. Orhun KÖKSAL , Ferruh ALTINSOY , Selen AKTAN , Şebnem KARAHAN , Rahman ÇANKAYA
 • Simav Fayındaki Düşey Yerdeğiştirmelerin, GPR (Yeraltı Radarı) Yöntemi ile Belirlenmesi

  Erdem GÜNDOĞDU , Yunus Can KURBAN , Cahit Çağlar YALÇINER , Süha ÖZDEN
 • Eski Eserlerdeki Yapısal Tahribatların Termal Görüntüleme ve Mikrodalga Nem Ölçümleri ile Belirlenmesi: Ayasofya Müzesi Örnek Çalışması

  Cahit Çağlar YALÇINER , Erdem GÜNDOĞDU , Yunus Can KURBAN , Erhan ALTUNEL
 • Karpuzda (Citrullus lanatus Thunb cv. Crimson Sweet) Farklı Dozlardaki Vermikompost Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi

  Güzin AK GÖKSU , Canan ÖZTOKAT KUZUCU
 • Kanatlı İşletmelerinden Kaynaklanan Koku Probleminin Belirlenmesinde Bir E-Burun Sisteminin Kullanılması

  Ünal KIZIL , Kübra SEZEN