English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Cilt: 3 Sayı:1

Makaleler
 • Deri Atıksuyunun Sono-Elektrokimyasal Arıtımı

  Burcu İLERİ , Önder AYYILDIZ , İrem DOĞU , Mete YALÇIN
 • Thymus Zygioides Grisebach Variete Zygioides’in Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Özellikleri

  Şamil KOYUNCU , İsmet UYSAL , Onur ESEN , Bahar KÖKÇÜ , Furkan ŞAHİN , Duygu PEKSÜSLER , Bahar AKTURA
 • Creation Field Teoride Yüksek Boyutlu Kaluza-Klein Uzay-Zamanı İçin Bazı Topolojik Kusurlar

  Nur GÜLTEKİN , Can AKTAŞ
 • Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması

  Ferruh ALTINSOY , Nezahat Şebnem KARAHAN , Rahman ÇANKAYA , Ali KARABAYIR
 • Deri Atıksuyunun Arıtım Metotları

  Hande KÜÇÜKPELVAN , Canan CAN YARIMTEPE , Nilgün AYMAN ÖZ