English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Cilt:1 Sayı:1

Makaleler
 • MetilOranjBozunmasıveEpinefrinOksidasyonuiçinPEI-M[M:Cu(II)veCo(II)]HidrojelKatalizör

  NurettinŞAHİNER , ŞahinDEMİRCİ , MassomehGHORBANLOO
 • RumenSıvısınınAşıOlarakKullanıldığıBüyükbaşHayvanDışkısıİleİşletilenAnaerobikÇürütücülerdeAsidifikasyonVerimininİncelenmesi

  GülşahGÜNEL , OrhanİNCE , E.GözdeÖZBAYRAM , ÇağrıAKYOL , BaharİNCE
 • SentetikGübreYüklemeveSalımİçinHidrojel-KilKompozitleri

  NurettinŞAHİNER , ŞahinDEMİRCİ , DuyguALPARSLAN , TugbaERSENDUDU , NahitAKTAŞ , ÖmerFarukÖZTÜRK
 • BahçeAtıklarıKompostununYasalDüzenlemelerÇerçevesindeToprakŞartlandırıcısıOlarakKullanımınınİncelenmesi

  ElifIrmakERDEM , OrhanİNCE , ÇağrıAKYOL , E.GözdeÖZBAYRAM , BaharİNCE
 • ZeytinKarasuyununArıtımYöntemleri

  NilgünAYMANÖZ , CananCANYARIMTEPE , SeçilERDEM