English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Duyurular

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi makale yazım şablonu güncellenmiştir. 18.11.2019 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makalelerin yeni şablona uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir.